Trailer – Kategori BE

  • 4 Teorilektioner
  • 6 Kørelektioner
  • 1 x Leje af skolevogn til køreprøven

Total kr. 5.000,- 

Evt. ekstra kørelektioner kr. 600,- pr. lektion.

Generhvervelse – Trailer

Total Kr. 2.500,- 

Log ind på nedenstående link for at bestille køreprøve  https://koreprovebooking.dk

  • Vælg: Log på med nem-id.
  • Udfyld navn, adresse, cpr. nummer, hvad du ønsker kørekort til osv.
  • Sæt x i – at dine forældre skal modtage en samtykkeerklæring, såfremt du er under 18 år.
  • Dine forældre (den/de der har forældremyndigheden) skal sørge for at logge ind med deres nem-id og godkende, at du må få kørekort.

Færdselsstyrelsen har hævet prøvegebyret til kr. 1.000,-