Personbil

Du kan påbegynde køreundervisning tre måneder før, du fylder 17 år. Du kan dog tidligst tage teoriprøven en måned før, du fylder 17 år og den praktiske køreprøve på din 17 års fødselsdag . For at erhverve kørekort skal du have en lægeattest. Fysiske og psykiske handicap, syn og hørelse, epilepsi samt en række andre sygdomme kan bl.a. påvirke muligheden for at få kørekort.

Vi tilbyder også kørekort til bil med automatgear.

Få mere at vide

Motorcykel

Undervisningen for kørekort til motorcykel består af 4 lektioner på manøvrebanen, 29 lektioners teoriundervisning, mindst 13 kørelektioner og et køreteknisk kursus på 5 lektioner. En lektion tager 45 minutter. Man skal være fyldt 18 år for at tage kørekort til motorcykel.

Få mere at vide

Trailer

Kørekort til trailer forudsætter, at du i forvejen har taget kørekort til almindelig personbil. Kurset består af 4 teorilektioner samt mindst 6 kørelektioner á 45 minutters varighed. En egentlig teoriprøve skal ikke gennemføres, men derimod indgår teoretiske spørgsmål i den praktiske køreprøve. Vi starter løbende trailerhold .

Få mere at vide

Påhængsvogn

Kørekort til påhængsvogn kan tages med 13 lektioners teori, minimum 14 kørelektioner á 45 minutter og et køreteknisk kursus på 4 lektioner.For at tage kørekort til påhængsvogn, skal du på forhånd have kørekort til lastbil.

Få mere at vide

Lastbil

For at tage kørekort til lastbil skal du gennemføre 16 teorilektioner og mindst 14 kørelektioner. En teori/kørelektion varer 45 minutter.Desuden skal et køreteknisk kursus på 4 timer tages.

Få mere at vide

Bus

For at tage kørekort til bus skal du gennemføre 16 teorilektioner. Forløbet består desuden af minimum 14 kørelektioner á 45 minutter og et køreteknisk kursus på 4 timer. Kørekort til bus kan erhverves på omkring 1 måned.

Få mere at vide