Kørekort til trailer

Kørekort til trailer forudsætter, at du i forvejen har kørekort til almindelig personbil.
Kurset består af 4 teorilektioner samt mindst 6 kørelektioner á 45 minutters varighed. En egentlig teoriprøve skal ikke gennemføres, men derimod indgår teoretiske spørgsmål i den praktiske køreprøve. Vi starter trailerhold omkring hver 14. dag. Trailerkort kræver en gyldig lægeattest.
Kortet giver dig lov til at køre med en samlet vægt (bil + påhæng) på 7000 kg.

Kontakt os for yderligere oplysninger, tilmelding eller oplysning om holdstart.